• FE IS RGB 1

   

   


   

  bip

Aktualności

Pracownicy Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w dniu 16.07.2020 r,. zgromadzili się na terenie bazy przy ul. Wiślnej w Tarnobrzegu, aby zrealizować wyzwanie rzucone nam przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu wykonując wspólnie 10 pompek lub przysiadów w ramach akcji #GaszynChallenge.

Jest to akcja charytatywna, która pomaga i promuje pomoc dzieciom będącym pod opieką Fundacji Serce Dziecka i Fundacji Dzieciom - Wspólnota "Zdążyć z Pomocą". Cała akcja to zrobienie przynajmniej 10 pompek lub przysiadów, nagranie krótkiego filmiku i umieszczenie go w Internecie oraz przekazanie dobrowolnych datków na leczenie chorych dzieci, które tak bardzo oczekują naszej pomocy. Przekazując zbiórkę nie dedykujemy jej dla konkretnego dziecka, a pozostawiamy
do dyspozycji Fundacji, aby dotarła do najbardziej potrzebującego dziecka.

Akcję zainicjowała Ochotnicza Straż Pożarna Gaszyn i została ona rozpropagowana na cały kraj. Dotarła również do naszego regionu, w którą zostały zaangażowane różne instytucje - samorząd terytorialny, służby mundurowe oraz pracodawcy z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że do dalszego wzięcia udziału w akcji zostali nominowani:

 • Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec”
 • Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmiku:

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem mojej długoletniej pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki Tarnobrzeskie Wodociągi z dniem 30 czerwca 2020 roku proszę o przyjęcie serdecznych podziękowań przez tych wszystkich Państwa, którzy okazywali mi życzliwość i zrozumienie, wspomagali w pracy i wytrwałości, ale też wymagali ode mnie zgodnego działania dla wspólnego dobra, w tym również pomysłowości, inicjatywności i przedsiębiorczości.
Wyrazy szczególnego uznania, podziękowania i wdzięczności kieruję  do Władz Samorządowych Miasta w obecnej i we wcześniejszych kadencjach: Państwa Prezydentów i ich Zastępców, Radnych i Przewodniczących Rady Miasta, jak i do Mieszkańców naszego miasta, a także do Rad Nadzorczych i pracowników spółki, ale również do przedstawicieli i kierowników jednostek gospodarczych i instytucji w obszarze miasta i pozostałych jednostek z którymi spółka współpracowała  bądź obecnie współpracuje.

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to przede wszystkim dzięki dobrej współpracy z uwzględnieniem uwarunkowań otoczenia lokalnego, krajowego i wspólnotowego zgodne działanie dla wspólnego dobra w zakresie dostępności  i  wymaganej jakości usług wodociągowo – kanalizacyjnych zostało osiągnięte.
Osiągnięcia Tarnobrzeskich Wodociągów na dzień dzisiejszy mają konkretny wymiar, a to dostępność do usług wodociągowo – kanalizacyjnych w obszarze całości istniejącej aglomeracji; bieżące uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych w sieci wodociągowe i kanalizacyjne; wysoka jakość świadczonych usług; bezpieczeństwo ilościowo – jakościowe dostawy wody; wykorzystywanie w części samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków (wykorzystywanie energetyczne biogazu; wykorzystywanie energii cieplnej dopływających ścieków - zastosowanie pomp ciepła odpadowego; zastosowanie rozwiązań instalacji fotowoltaiki); nowe kierunki zagospodarowania osadów pościekowych; przestrzeganie zasad ochrony środowiska  w prowadzonej gospodarce wodno-ściekowej.

Wszystkim Państwu jeszcze raz dziękuję za współpracę.

Jednocześnie nowym Władzom Spółki życzę sukcesów i dalszych efektów w rozwoju tarnobrzeskiego  przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.
                                
Pozostaję z wyrazami szacunku
     dr inż. Antoni Sikoń

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. uprzejmie informują o kolejnych efektach inwestycyjnych w ramach realizacji Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W dniu 29.05.2020 r. dokonany został odbiór końcowy zadania nr 2 pn. „Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody”. Wykonawcą zadania było Konsorcjum Firm: Inżynieria Rzeszów S.A. i KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. Łączna wartość zadania wyniosła – 20 965 000,00 zł netto. Mimo tego, że dostarczana do wodociągu miejskiego uzdatniona woda spełniała wcześniej wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi to efektem zakończenia tej inwestycji jest uzyskanie zakładanego stopnia redukcji rozpuszczonych związków organicznych w wodzie w wysokości ok. 70 %. Wdrożenie technologii biosorpcji i biodegradacji na nowowybudowanych filtrach węglowych pozwoliło także na uzyskanie spadku o 50 % zapotrzebowania na chlor wody uzdatnionej kierowanej do wodociągu miejskiego. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia dbałości o zdrowie mieszkańców miasta. Oba wyżej wymienione efekty technologiczne poprawiły również w sposób istotny smak wody, jej barwę i zapach. Dodatkowym bezpieczeństwem dostawy wody do systemu wodociągowego miasta jest wykonana w ramach zadania dezynfekcja fizyczna wody z zastosowaniem lampy UV.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że podczas trwania epidemii koronawirusa SARS Co V-2 w Polsce, w uzgodnieniu i zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu, nie zostaną uruchomione urządzenia, takie jak: fontanna, zdroje i kurtyny wodne. Zdaniem Głównego Inspektora Sanitarnego aerozol wodno-powietrzny może być dodatkowym nośnikiem dla cząsteczek wirusa.

Zarząd Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. doceniając trud i  zaangażowanie pracowników Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu w  walce z pandemią koronawirusa oraz nie mogąc stać bezczynnie w obliczu społecznej tragedii uprzejmie informuje, iż w dniu 02 kwietnia 2020 roku zgodnie z ustaleniami z Prezydentem Miasta Tarnobrzega Panem Dariuszem Bożkiem została przekazana darowizna na cele związane z walką z otaczającą Nas pandemią w wysokości 20 tys. zł.

OGŁOSZENIE

PUNKT KASOWY

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 (paragraf 9 pkt 4)

 • w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do dnia 10 kwietnia 2020 roku w  godzinach 10.00-12.00 w punkcie kasowym mogą być obsługiwane wyłącznie osoby powyżej 65 roku.
 • w punkcie kasowym może znajdować się tylko 1 osoba

Za utrudnienia przepraszamy

Telefony alarmowe

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

 • tel. 15 823 23 29
 • tel. 15 823 21 10

Poziom Wisły

Szukaj

FE IS RGB 1

(C) 2010 - 2020 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies