• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

sdw 2019

WODA DLA KAŻDEGO

Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, woda jest prawem człowieka

Światowy Dzień Wody obchodzony 22 marca każdego roku, zwraca naszą uwagę na temat tak istotny, jak woda. Myśl przewodnia tegorocznych obchodów zawarta jest w haśle  „Leaving no one behind” dosłownie „Nie pozostawiając nikogo z tyłu”.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody, zwraca uwagę na wodny kryzys poprzez spojrzenie na powody, dla których tak wielu ludzi pozostawionych jest swojemu losowi – życiu bez dostępu do wody.

Światowy Dzień Wody uchwalony został 22 grudnia 1992 roku rezolucją A/RES/47/193 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Bezpośrednią przyczyną jego proklamowania była rekomendacja Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju, inaczej zwanej Szczytem Ziemi, która odbyła się w czerwcu 1992 roku w Rio de Janeiro i zasłynęła przyjęciem Agendy 21 – wszechstronnego planu działań na wiek XXI dla Narodów Zjednoczonych, rządów i grup społecznych w każdym obszarze, w którym człowiek ma wpływ na środowisko. Cel nr 6 Zrównoważonego Rozwoju zobowiązuje świat do zapewnienia każdemu człowiekowi dostępu do czystej wody pitnej do 2030 roku.

„Leaving no one behind”

Definicja tegorocznego hasła oznacza nie pozostawienie nikogo poza nawiasem. Dzisiaj jednakże, miliardy ludzi wciąż żyją bez bezpiecznego dostępu do wody – ich gospodarstwa domowe, szkoły, miejsca pracy, farmy i fabryki walczą o przetrwanie i rozwój. Marginalizowane grupy społeczne – kobiety, dzieci, uchodźcy i wielu innych- są często pomijani, doświadczając dyskryminacji, gdy próbują uzyskać dostęp do bezpiecznej wody.

(C) 2010 - 2020 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies