Informacja 2020-04-28

28 kwiecień 2020

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że podczas trwania epidemii koronawirusa SARS Co V-2 w Polsce, w uzgodnieniu i zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu, nie zostaną uruchomione urządzenia, takie jak: fontanna, zdroje i kurtyny wodne. Zdaniem Głównego Inspektora Sanitarnego aerozol wodno-powietrzny może być dodatkowym nośnikiem dla cząsteczek wirusa.