• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

Informacje ogólne

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że od dnia 14 maja 2020 wznowione zostają odbiory przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie i według poniższych zasad:

1. Odbiory będą się odbywały zgodnie z przyjętymi obostrzeniami sanitarnymi obowiązującymi w czasie epidemii koronawirusa.
2. Odbiory będą wykonywane w wybrane przez spółkę dni, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
3. Osoba- Inwestor lub jego przedstawiciel obecna przy odbiorze musi posiadać  założoną maseczkę w celu ochrony nosa i ust oraz  rękawiczki jednorazowe i zachować 2 m dystans.
4. Ze strony Inwestora mogą być obecne maksymalnie 2 osoby zdrowe tzn. bez objawów typowych dla zakażenia koronawirusem i nie objęte kwarantanną lub izolacją.
5. Nie dokonujemy odbiorów pod adresem, gdzie przebywają osoby objęte kwarantanną. Osoby te mają zakaz spotykania się z innymi osobami oraz zapraszania ludzi. Odbiór będzie dokonany w terminie późniejszym (tzn. po okresie trwania kwarantanny). Mając powyższe na uwadze prosimy o nie zgłaszanie do odbioru przyłącza, gdzie przebywają osoby objęte kwarantanną, bądź osoba -Inwestor lub jego przedstawiciel są objęci kwarantanną.
6. Inwestor jest zobowiązany złożyć wniosek o odbiór przyłącza.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o zastosowanie powyższych zasad. Działania te mają na celu ochronę zdrowia pracowników i klientów poprzez ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 26 lutego 2020r. wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków przy ulicy Św. Barbary 11, 13, 15, 17, 19 oraz ul. Kopernika 20. Czas usunięcia awarii przewidywany jest na godz. 12.00. W rejonie awarii prowadzony będzie dowóz wody do potrzeb sanitarnych. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej do godz. 22.00 wystąpi przerwa w dostawie wody do zabudowań jednorodzinnych na osiedlu Dzików oraz części zabudowań na ulicy Paderewskiego. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 13 stycznia 2020r. wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków przy ul. Kopernika nr 12, 14. Czas usunięcia awarii przewidywany jest na godz. 12.00. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że z uwagi na  kontynuację wykonania niezbędnych przełączeń instalacji nowej pompowni wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody  w Jeziórku, wykonanej w ramach realizowanego unijnego projektu gospodarki wodno-ściekowej – Etap II, w dniu 14 stycznia ( wtorek ) od godziny 23.00 do godziny 5.00 rano w dniu 15 stycznia ( środa ) nastąpi całkowita przerwa w dostawie wody dla wszystkich odbiorców na terenie miasta.Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10.  Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 3 stycznia 2020r. w godz. 14.00 – 18.00 wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków przy ul. Dąbrowskiej nr 1, 3, 5, 7, 11. W rejonie awarii po godz. 15.00 prowadzony będzie dowóz wody do potrzeb sanitarnych.Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Podkategorie

regulamin udzielania zamówień sektorowych w PGK Sp. z o.o  Tarnobrzeg (*.pdf, 0,5 MB)

od dnia 01.01.2009 roku przetargi umieszczane są na stronie http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl

 

Telefony alarmowe

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

  • tel. 15 823 23 29
  • tel. 15 823 21 10

Poziom Wisły

Szukaj

FE IS RGB 1

(C) 2010 - 2020 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies