Wznowienie odbiorów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

08 maj 2020

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że od dnia 14 maja 2020 wznowione zostają odbiory przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie i według poniższych zasad:

1. Odbiory będą się odbywały zgodnie z przyjętymi obostrzeniami sanitarnymi obowiązującymi w czasie epidemii koronawirusa.
2. Odbiory będą wykonywane w wybrane przez spółkę dni, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
3. Osoba- Inwestor lub jego przedstawiciel obecna przy odbiorze musi posiadać  założoną maseczkę w celu ochrony nosa i ust oraz  rękawiczki jednorazowe i zachować 2 m dystans.
4. Ze strony Inwestora mogą być obecne maksymalnie 2 osoby zdrowe tzn. bez objawów typowych dla zakażenia koronawirusem i nie objęte kwarantanną lub izolacją.
5. Nie dokonujemy odbiorów pod adresem, gdzie przebywają osoby objęte kwarantanną. Osoby te mają zakaz spotykania się z innymi osobami oraz zapraszania ludzi. Odbiór będzie dokonany w terminie późniejszym (tzn. po okresie trwania kwarantanny). Mając powyższe na uwadze prosimy o nie zgłaszanie do odbioru przyłącza, gdzie przebywają osoby objęte kwarantanną, bądź osoba -Inwestor lub jego przedstawiciel są objęci kwarantanną.
6. Inwestor jest zobowiązany złożyć wniosek o odbiór przyłącza.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o zastosowanie powyższych zasad. Działania te mają na celu ochronę zdrowia pracowników i klientów poprzez ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.