• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

2004-12-16

Decyzja KE w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla Projektu pn.: „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu”.

W dniu 16 grudnia 2004 r. Komisja Europejska zatwierdziła wniosek Miasta Tarnobrzeg w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności podpisując Decyzję nr C(2004)5322 z dnia 16 grudnia 2004 r dla Projektu pn.: „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu” i nadała mu numer – 2004/PL/16/C/PE/021.

(C) 2010 - 2019 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies