• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

Dnia 14 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza podjęła decyzję o odrzuceniu odwołania wniesionego przez Konsorcjum firm:
Lider – Instal  Warszawa S.A. z siedzibą: ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa
Partner – Seen Technologie Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa
na decyzję Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę IDS-BUD S.A. z siedzibą: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa w postępowaniu przetargowym pn. „ Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków”. W związku z tym wyrokiem na Wykonawcę tej inwestycji została ostatecznie wybrana Firma IDS-BUD S.A. Wartość inwestycji – 37.761.000,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji inwestycji do 30 kwietnia 2020 r.

(C) 2010 - 2019 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies