• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. uprzejmie informuje, iż w ramach Zadania p.n. „Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym Oczyszczalni Ścieków” wchodzącego w skład Projektu pod nazwą „Gospodarka wodno – ściekowa w Tarnobrzegu – Etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” w dniu 11 grudnia 2017 r. została podpisana umowa z firmą IDS-BUD S.A. – ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Cena realizacji przedsięwzięcia – 30.700.000,00 zł + 23% VAT (Brutto 37.761.000,00)

(C) 2010 - 2019 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies