• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

World Water Day 2016Tematem przewodnim Światowego Dnia  Wody w roku 2016 jest „Woda i praca” –  tegoroczne hasło podkreśla, że odpowiednia ilość i jakość wody może odmienić życie i los pracowników, a nawet całych społeczności i gospodarek. W dzisiejszych czasach ponad połowa wszystkich pracowników na świecie, to jest 1,5 miliarda osób, pracuje w sektorach związanych z wodą, a istnienie praktycznie wszystkich miejsc pracy uzależnione jest od wody i ludzi odpowiedzialnych za jej nieprzerwane dostawy. Jednak często nawet podstawowe przepisy pracy nie obejmują lub nie chronią milionów osób zatrudnionych przy dostawach wody.

Zobacz na: http://www.eurodesk.pl/eurokalendarz/swiatowy-dzien-wody

Światowy Dzień Wody uchwalony został 22 grudnia 1992 roku rezolucja A/RES/47/193 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Bezpośrednią przyczyną jego proklamowania była rekomendacja Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju, inaczej zwanej Szczytem Ziemi, która odbyła się w czerwcu 1992 roku w Rio de Janeiro i zasłynęła przyjęciem Agendy 21 – wszechstronnego planu działań na wiek XXI dla Narodów Zjednoczonych, rządów i grup społecznych w każdym obszarze, w którym człowiek ma wpływ na środowisko. Jeden z rozdziałów Agendy poświęcony został problemom zasobów świeżej wody na świecie, jako właściwie najważniejszym spośród wszystkich zagadnień związanych ze środowiskiem.Lepsza woda, lepsza praca – zobacz film: http://www.unwater.org/worldwaterday/about/en/

 

 

(C) 2010 - 2018 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies