Drukuj

logo jrp II

Zarząd Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. informuje , że projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – Etap II” uzyskał akceptację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Planowany budżet projektu wynosi:
Wartość projektu ogółem: 85.827.183,45zł,
Podatek VAT: 16.048.985,52zł,
Koszty kwalifikowane: 69.778.197,93zł,
Wysokość dofinansowania: 44.483.601,18zł (pomoc bezzwrotna).
Wkład własny beneficjenta projektu w wysokości 25.294.596,75zł Spółka zabezpiecza w formie pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie.
Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2017 – 2020.Projekt obejmuje następujące zadania inwestycyjne:
1. Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków,
2. Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody,
3. Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta
4. Zakup specjalistycznego pojazdu ciśnieniowo-ssącego welofunkcyjnego do hydrodynamicznego udrażniania kanalizacji,
5. Zakup specjalistycznego pojazdu ciśnieniowo-ssącego welofunkcyjnego do czyszczenia  kanalizacji z systemem odzysku wody,
6. Zakup specjalistycznego pojazdu z systemem szybkiej wymiany zabudów,
7. Zakup specjalistycznego pojazdu z zabudową do inspekcji sieci kanalizacyjnej oraz lokalizacji wycieków na sieci wodociągowej,
8. Zakup samochodu ciężarowego z przyczepą do transportu wysuszonego osadu ściekowego.Celem ogólnym projektu jest dalsze uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na potrzeby aglomeracji Tarnobrzeg, w tym dostosowanie do wymogów prawa polskiego i unijnego.

Pobierz: projekt_inf_2017-01-30_1.pdf, projekt_inf_2017-01-30_2_opis.pdf