Drukuj

Aktualny skład osobowy Rady Nadzorczej Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o.  przedstawia się następująco:
Bogusława Boyen            - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Markiewicz       - Członek Rady Nadzorczej
Janusz Nowak                - Sekretarz Rady Nadzorczej
Waldemar Polek             - Członek Rady Nadzorczej
Janusz Rejczyk               - Członek Rady Nadzorczej