• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

Umowa z NFOiGW 1

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. uprzejmie informuje, ze w dniu 8 marca 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIiŚ.02, 03.00 – 00 – 153/16-00 Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – Etap II”. Ze strony NFOŚiGW umowę podpisał: Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu, Janusz Topolski – Pełnomocnik p.o. Głównego Księgowego, natomiast ze strony Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o. o. umowę podpisał: Antoni Sikoń – Prezes Zarządu. Przedmiotem umowy jest udzielenie Tarnobrzeskim wodociągom Sp. z o. o. dofinansowania na realizację Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Tarnobrzegu – Etap II w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 44 483 601,18 PLN.

 

 

 

Umowa z NFOiGW 2 Umowa z NFOiGW 3 Umowa z NFOiGW 4

Umowa z NFOiGW 5 Umowa z NFOiGW 6

(C) 2010 - 2020 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies