• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

Światowy Dzień Wody -  22 marca 2017 r.

sdw 2017

Światowy Dzień Wody uchwalony został 22 grudnia 1992 roku rezolucja A/RES/47/193 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Bezpośrednią przyczyną jego proklamowania była rekomendacja Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju, inaczej zwanej Szczytem Ziemi, która odbyła się w czerwcu 1992 roku w Rio de Janeiro i zasłynęła przyjęciem Agendy 21 – wszechstronnego planu działań na wiek XXI dla Narodów Zjednoczonych, rządów i grup społecznych w każdym obszarze, w którym człowiek ma wpływ na środowisko. Jeden z rozdziałów Agendy poświęcony został problemom zasobów świeżej wody na świecie, jako właściwie najważniejszym spośród wszystkich zagadnień związanych ze środowiskiem.

Woda zanieczyszczona – i co dalej ?!
Tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody koncentrując się wokół zależności między jakością wody, jej dostępnością, a powstającymi w wyniku działalności człowieka ściekami  podkreśla kluczową rolę racjonalnego zarządzania gospodarką ściekową.  Ścieki to cenny zasób. Zamiast marnować taki potencjał, można skutecznie redukować ich ilość i ponownie je wykorzystywać. Zasoby wody, nadającej się do konsumpcji, są ograniczone i ciągle ich ubywa. Przybywa za to wody zużytej – zanieczyszczonej i wówczas nazywanej ściekami. Ścieki to nieodłączny element cyklu życiowego świata. Powstają i będą powstawać. To co możemy zrobić, to nauczyć się jak najdoskonalej je wykorzystywać – mogą być źródłem odzyskiwanych surowców, energii, także oczyszczonej wody. Prawidłowa, globalnie prowadzona gospodarka ściekami pozwoli zapobiec dalszej degradacji wrażliwych ekosystemów szczególnie wodnych oraz umożliwi zapewnienie bezpieczeństwa wodnego w przyszłości.

(C) 2010 - 2019 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies