Informacja - 2/2018

Informacja w sprawie podstaw opłat za ścieki opadowe i roztopowe w okresie przejściowym zmian przepisów w branży wodociągowo kanalizacyjnej tj. od 1 marca 2018 roku do czasu wejścia w życie  nowych taryf za wodę i ścieki (czerwiec 2018r).

Pobierz całość: Info_taryfy_scieki_opadowe_i_roztopowe_2018.pdf