Drukuj

Informacja w sprawie opłat za wodę i ścieki w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie przejściowym zmian przepisów w branży wodociągowej i kanalizacyjnej tj. od 1 marca 2018 roku do czasu wejścia w życie  nowych taryf za wodę i ścieki (czerwiec 2018r).

Pobierz całość: Informacja_taryfy_2018.pdf