Drukuj

S Dzien Wody 2018

Natura dla Wody
Światowy Dzień Wody obchodzony każdego roku 22 marca, zwraca naszą uwagę na temat tak istotny, jak woda. Myśl przewodnia tegorocznych obchodów zawarta jest w haśle  "Natura dla Wody"  i  skupia się na rozwiązaniu problemów z wodą, które swoje źródło mają w procesach zachodzących w przyrodzie, takich jak: powodzie, susze i inne zanieczyszczenia wody. Zaburzone ekosystemy mają negatywny wpływ na ilość i jakość wody spożywanej przez ludzi. Dziś, 2.1 miliarda ludzi żyje bez dostępu do bezpiecznej dla zdrowia wody pitnej w domu, co jest niekorzystne dla ich zdrowia, rozwoju i całego życia. Światowy Dzień Wody uchwalony został 22 grudnia 1992 roku rezolucją A/RES/47/193 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Bezpośrednią przyczyną jego proklamowania była rekomendacja Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju, inaczej zwanej Szczytem Ziemi, która odbyła się w czerwcu 1992 roku w Rio de Janeiro i zasłynęła przyjęciem Agendy 21 – wszechstronnego planu działań na wiek XXI dla Narodów Zjednoczonych, rządów i grup społecznych w każdym obszarze, w którym człowiek ma wpływ na środowisko.
    
Cel nr 6 Zrównoważonego Rozwoju zobowiązuje świat do zapewnienia każdemu człowiekowi dostępu do czystej wody pitnej do 2030 roku. Cel ten powinien być osiągnięty przy nieustannej trosce o ochronę środowiska naturalnego oraz redukcję zanieczyszczeń.