Drukuj

Inwestycje realizowane i planowane w I kwartale 2020 r w zakresie przebudowy i rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Tarnobrzega w ramach inwestycji własnych Spółki.

1. Kontynuacja przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania ulicy Fabrycznej i ul. Dąbrówki w Tarnobrzegu

2. Osiedle Borów
2.1    Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Tarninowej – działka nr ew.754,
2.2    Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w ul. Jaśminowej.