• FE IS RGB 1

   

   


   

  bip

Przetarg nieograniczony z dnia 2008-01-03 na: dostawa paliw płynnych


Przetarg nieograniczony z dnia 2008-01-23 na: dostawa siarczanu żelazowego


Przetarg nieograniczony z dnia 2008-01-29 na: dostawa wapna hydratyzowanego


Przetarg ustny nieograniczony z dnia 2008-04-30 na: sprzedaż samochodu ŻUK i STAR 


Przetarg nieograniczony z dnia 2008-07-21 na: remont elewacji budynków techn. SUW w Jeziórku


Przetarg pisemny z dnia 2008-07-21 na: likwidacja majątku (Oczyszczalnia Ścieków - Nagnajów)

 • oznaczenie sprawy: KZM_12_08
 • ogłoszenie o zamówieniu: KZM_12_08.pdf

Przetarg nieogr. z dnia 2008-07-25 na: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej (os.Piastów)


Przetarg nieograniczony z dnia 2008-07-28 na: wywóz komunalnych osadów ściekowych


Przetarg nieograniczony z dnia 2008-08-07 na: dostawa siarczanu glinu


Przetarg nieograniczony z dnia 2008-08-29 na: dostawa podchlorynu sodu


Przetarg nieograniczony z dnia 2008-09-05 na: dostawa samochodu typu furgon

 • oznaczenie sprawy: KZM_16_08
 • ogłoszenie o zamówieniu: KZM_16_08.pdf

Przetarg nieograniczony z dnia 2008-09-09 na: remont dodatk. bud. Stacji Uzdatniania Wody 


Przetarg nieograniczony z dnia 2008-09-23 na: budowa nowego zasilania obiektów: studnia zbiorcza, uzdatnianie, napowietrzalnia, pompownia wody brudnej


Przetarg nieograniczony z dnia 2008-09-22 na: budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz ogrodzenie przepompowni 


Przetarg nieograniczony z dnia 2008-10-01 na: dostawa i montaż przemiennika częstotliwości oraz wyłączników zabezpieczających na SUW 


Przetarg nieograniczony z dnia 2008-10-08 na: dostawa oleju opałowego


Przetarg nieograniczony z dnia 2008-10-20 na: montaż przepustnicy oraz węzła wodomierzowego


Przetarg nieograniczony z dnia 2008-10-20 na: remont 8 szt. komór filtracyjnych


Przetarg nieograniczony z dnia 2008-10-23 na: badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 2008 roku


Przetarg nieograniczony z dnia 2008-10-23 na: przeprowadzenie rocznego audytu wykorzystania  środków z Funduszu Spójności UE za rok 2008


Przetarg nieograniczony z dnia 2008-12-01 na: dostawa odczynników chemicznych


Przetarg nieograniczony z dnia 2008-12-04 na: dostawa odzieży ochronnej i roboczej 


Przetarg nieograniczony z dnia 2008-12-10 na: dostawa nadmanganianu potasu 


Przetarg nieograniczony z dnia 2008-12-30 na: dostawa oleju napędowego i Etyliny Pb 95 

(C) 2010 - 2020 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies