• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

Komunikaty

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że bezpośrednia obsługa Klientów od dnia 29.06.2020r. w Biurze Obsługi odbywa się z ograniczeniami. W pomieszczeniu może znajdować się 1 osoba.Wchodząc do budynku spółki należy zdezynfekować ręce lub nałożyć rękawiczki ochronne. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości 1,5 m od rozmówcy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 29 czerwca 2020 r. wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków  przy ulicy Zwierzynieckiej 25, 27, 33, 35 39, 41. Czas usunięcia awarii przewidziany jest na godz. 13.00. W rejonie awarii prowadzony będzie dowóz wody do potrzeb sanitarnych.  Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10.  Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi  Sp. z o.o. w Tarnobrzegu uprzejmie informują odbiorców wody wodociągu Miasta Tarnobrzeg, że w dniach od 27 Maja 2020r. do dnia 03 Czerwca 2020r. w godz. 14.00 - 20.00 w celach profilaktycznych przeprowadzone zostanie płukanie i czyszczenie wodą wodociągową przewodów wodociągowych metodą upustową z wykorzystaniem komór spustowych, hydrantów, węzłów wodomierzowych.Proces płukania prowadzony będzie wg. harmonogramu.Za wynikłe utrudnienia odbiorców naszych usług serdecznie przepraszamy.

HARMONOGRAM-maj-2020.doc

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w oparciu o uzgodnienia z Urzędem Miasta Tarnobrzega przeprowadzone zostaną płukania wewnętrznych instalacji wodociągowych placówek oświatowych według harmonogramu.

Harmonogram_plukania_maj_2020.doc

 

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że z uwagi na  rozbudowę sieci wodociągowej w ulicy Ocicka – boczna w dniu 27 marca (piątek) od godziny 8.00 do godziny 12.00 nastąpi całkowita przerwa w dostawie wody dla wszystkich odbiorców w Osiedlu Ocice a także w Miechocinie na ul. Machowskiej i Orląt Lwowskich od numeru 45 do 52. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

(C) 2010 - 2020 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies