• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

Komunikaty

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z awarią wodociągu w dniu 1 kwietnia (piątek) od godziny 9.00  do  godziny 17.00 w dniu 5 kwietnia (wtorek) nastąpi  przerwa w dostawie wody  do budynków przy Pl. Bartosza Głowackiego 31 - Club-Metro, ul. Mickiewicza 1A, 1B, 1C i ul. Piłsudskiego 1, 1A. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w Tarnobrzegu uprzejmie informują odbiorców wody wodociągu Miasta Tarnobrzeg, że w dniu 09, 10 kwietnia  2016 r. w godz. 15.00-23.00 oraz w dniach od 11 kwietnia 2016 r. do dnia 14 kwietnia 2016 r. w godz. 8.00-15.00 w celach profilaktycznych  przeprowadzone zostanie płukanie i czyszczenie wodą wodociągową  przewodów wodociągowych metodą upustową  z wykorzystaniem  komór spustowych, hydrantów, węzłów wodomierzowych.  Proces płukania prowadzony będzie wg. harmonogramu. Za wynikłe utrudnienia odbiorców naszych usług serdecznie przepraszamy.

harmonogram_04_2016.pdf

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Jaśminowej informuje, że w dniach od 29.03.2016 r. do 08.04.2016 r. nastąpi całkowite zamknięcie pasa drogowego ul. Jaśminowej od skrzyżowania z ul. Borów do wysokości działki nr ewid. 812/2. W czasie prowadzenia robót dojazd do ul. Jaśminowej możliwy będzie od al. Warszawskiej i ul. Kruczej. Na czas prowadzenia robót nastąpi zmiana organizacji ruchu. Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym Spółki pod nr tel. 15 823 22 19. Za utrudnienia przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku z montażem przepompowni ścieków wraz ze studnią rozdzielczą w pasie drogowym ul. Jaśminowej informuje, że w dniach 14.12.2015 r. od godz. 8.00 do 15.12.2015 r. do godz. 18.00 nastąpi całkowite zamknięcie pasa drogowego w ul. Jaśminowej na wysokości działki 812/2. W dniach, w których prowadzone będą prace montażowe, dojazd do ul. Jaśminowej możliwy będzie od al. Warszawskiej i ul. Kruczej.Na czas prowadzenia robót nastąpi zmiana organizacji ruchu. Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym Spółki pod nr tel. 15 823 22 19. Za utrudnienia przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w Tarnobrzegu uprzejmie informują odbiorców wody wodociągu Miasta Tarnobrzeg, że w dniu  30 listopada 2015 r. w godz. 14.00-22.00 oraz w dniach od 1 grudnia 2015.r. do dnia 5 grudnia 2015.r. w godz. 8.00-14.00 w celach  profilaktycznych  przeprowadzone zostanie płukanie i czyszczenie wodą wodociągową  przewodów wodociągowych metodą upustową z wykorzystaniem  komór spustowych, hydrantów, węzłów  wodomierzowych. Proces płukania prowadzony będzie wg. harmonogramu dostępnego na stronie internetowej Spółki. Za wynikłe utrudnienia odbiorców naszych usług serdecznie przepraszamy.

harmonogram_płukania_sieci_wodociągowej_listopad_grudzień _2015_r.

(C) 2010 - 2019 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies