• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

Komunikaty

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w Tarnobrzegu uprzejmie informują odbiorców wody wodociągu Miasta Tarnobrzeg, że w dniu 09, 10 kwietnia  2016 r. w godz. 15.00-23.00 oraz w dniach od 11 kwietnia 2016 r. do dnia 14 kwietnia 2016 r. w godz. 8.00-15.00 w celach profilaktycznych  przeprowadzone zostanie płukanie i czyszczenie wodą wodociągową  przewodów wodociągowych metodą upustową  z wykorzystaniem  komór spustowych, hydrantów, węzłów wodomierzowych.  Proces płukania prowadzony będzie wg. harmonogramu. Za wynikłe utrudnienia odbiorców naszych usług serdecznie przepraszamy.

harmonogram_04_2016.pdf

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Jaśminowej informuje, że w dniach od 29.03.2016 r. do 08.04.2016 r. nastąpi całkowite zamknięcie pasa drogowego ul. Jaśminowej od skrzyżowania z ul. Borów do wysokości działki nr ewid. 812/2. W czasie prowadzenia robót dojazd do ul. Jaśminowej możliwy będzie od al. Warszawskiej i ul. Kruczej. Na czas prowadzenia robót nastąpi zmiana organizacji ruchu. Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym Spółki pod nr tel. 15 823 22 19. Za utrudnienia przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku z montażem przepompowni ścieków wraz ze studnią rozdzielczą w pasie drogowym ul. Jaśminowej informuje, że w dniach 14.12.2015 r. od godz. 8.00 do 15.12.2015 r. do godz. 18.00 nastąpi całkowite zamknięcie pasa drogowego w ul. Jaśminowej na wysokości działki 812/2. W dniach, w których prowadzone będą prace montażowe, dojazd do ul. Jaśminowej możliwy będzie od al. Warszawskiej i ul. Kruczej.Na czas prowadzenia robót nastąpi zmiana organizacji ruchu. Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym Spółki pod nr tel. 15 823 22 19. Za utrudnienia przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w Tarnobrzegu uprzejmie informują odbiorców wody wodociągu Miasta Tarnobrzeg, że w dniu  30 listopada 2015 r. w godz. 14.00-22.00 oraz w dniach od 1 grudnia 2015.r. do dnia 5 grudnia 2015.r. w godz. 8.00-14.00 w celach  profilaktycznych  przeprowadzone zostanie płukanie i czyszczenie wodą wodociągową  przewodów wodociągowych metodą upustową z wykorzystaniem  komór spustowych, hydrantów, węzłów  wodomierzowych. Proces płukania prowadzony będzie wg. harmonogramu dostępnego na stronie internetowej Spółki. Za wynikłe utrudnienia odbiorców naszych usług serdecznie przepraszamy.

harmonogram_płukania_sieci_wodociągowej_listopad_grudzień _2015_r.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku z budową odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej informuje, że w dniach 25 i 26 listopada 2015 r., w godzinach od 8.00 do 16.00 nastąpi całkowite zamknięcie pasa drogowego ul. Kwiatowej na wysokości posesji Kwiatowa 21. Na czas prowadzenia robót nastąpi zmiana organizacji ruchu.Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym Spółki pod nr tel. 15 823 22 19. Za utrudnienia przepraszamy.

(C) 2010 - 2019 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies