• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

Komunikaty

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w Tarnobrzegu uprzejmie informują odbiorców wody wodociągu Miasta Tarnobrzeg, że w dniu  30 listopada 2015 r. w godz. 14.00-22.00 oraz w dniach od 1 grudnia 2015.r. do dnia 5 grudnia 2015.r. w godz. 8.00-14.00 w celach  profilaktycznych  przeprowadzone zostanie płukanie i czyszczenie wodą wodociągową  przewodów wodociągowych metodą upustową z wykorzystaniem  komór spustowych, hydrantów, węzłów  wodomierzowych. Proces płukania prowadzony będzie wg. harmonogramu dostępnego na stronie internetowej Spółki. Za wynikłe utrudnienia odbiorców naszych usług serdecznie przepraszamy.

harmonogram_płukania_sieci_wodociągowej_listopad_grudzień _2015_r.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku z budową odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej informuje, że w dniach 25 i 26 listopada 2015 r., w godzinach od 8.00 do 16.00 nastąpi całkowite zamknięcie pasa drogowego ul. Kwiatowej na wysokości posesji Kwiatowa 21. Na czas prowadzenia robót nastąpi zmiana organizacji ruchu.Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym Spółki pod nr tel. 15 823 22 19. Za utrudnienia przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku z budową sieci wodociągowej w ul. Zakole w Tarnobrzegu informuje, że nastąpi:
- częściowe zamknięcie ul. Zakole - jednego pasa ruchu za posesją Zakole 10 do posesji Zakole 15 w dniach 27 i 29 10.2015 r.,
- całkowite zamknięcie ulicy Zakole na wysokości posesji Zakole 10 w dniu 28.10.2015r.
Na czas prowadzenia robót nastąpi zmiana organizacji ruchu. Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym Spółki pod nr tel. 15 823 22 19. Za utrudnienia przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Borów w Tarnobrzegu informuje, że nastąpi:
- całkowite zamknięcie ulicy Borów od skrzyżowania z ul. Onufrego do skrzyżowania z ul. Strzelecką w dniach 30 września – 03 października 2015r.,
-  całkowite zamknięcie skrzyżowania ulic Borów i Strzeleckiej w dniu 05 października 2015r.,
- całkowite zamknięcie ulicy Borów od skrzyżowania z ul. Strzelecką w kierunkuAl. Warszawskiej w dniach 06-10 października 2015 r.
Na czas prowadzenia robót nastąpi zmiana organizacji ruchu. Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym Spółki pod  nr tel. 15 823 22 19.
Za utrudnienia przepraszamy.

Badania technologiczne wody – dalsza redukcja związków organicznych 

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. informują, że w czerwcu br. zakończano realizację projektu pn. „Staż pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej w Tarnobrzeskich Wodociągach” realizowanego przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Priorytetu VIII Działania 8.2, Poddziałania 8.2.1  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy nr UDA–POKL.08.02.01-18-021/14-00 zawartej w dniu 3 października 2014r. z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. Projekt dotyczył badań technologicznych uzdatniania wody w zakresie dalszej redukcji materii organicznej.

(C) 2010 - 2019 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies