• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

Komunikaty

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że związku z modernizacją ulicy 11-go Listopada i koniecznością zabezpieczenia istniejącego w tej ulicy wodociągu żeliwnego dn 300 mm w dniu  11 kwietnia ( piątek ) od godziny 22.00 do godziny 7.00 w dniu 12 kwietnia (sobota) wystąpi  przerwa w dostawie  wody  do  wszystkich budynków przy ulicy 11 Listopada, ulicy Kopernika numery 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32 i 49 oraz ulicy Św. Barbary numery 21 i 23.
 
Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10.  Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi  Sp. z o.o. w Tarnobrzegu uprzejmie informują odbiorców wody wodociągu Miasta Tarnobrzeg, że w dniach od 31 marca do 5 kwietnia 2014 r. w godz. 14.00 - 22.00 w celach profilaktycznych przeprowadzone zostanie płukanie i czyszczenie wodą wodociągową przewodów wodociągowych metodą upustową z wykorzystaniem komór spustowych, hydrantów, węzłów wodomierzowych. Proces płukania prowadzony będzie w godzinach nocnych wg. harmonogramu. Za wynikłe utrudnienia odbiorców naszych usług serdecznie przepraszamy.

Do pobrania:  harmonogram_płukania_sieci

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku uszkodzeniem magistrali dn 300 mm spowodowanym wyjazdem  ciężkiego sprzętu z budowy budynku wielorodzinnego przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i 11 Listopada,  wstrzymana jest dostawa wody do budynków przy ulicy 11 Listopada, ulicy Kopernika numery 19, 21,23, 26 i 28 i Św. Barbary numery 21 i 23. Trwają roboty nad usunięciem uszkodzenia. Planowany czas wznowienia dostawy wody – godzina 15. Spółka zapewnia dowóz wody beczkowozami. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z realizacją zadania pt. „Poprawa działania i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę miasta Tarnobrzeg, zadanie nr 5, Modernizacja odcinka wodociągu stalowego Dn 150 zaopatrującego miejscowość Stale-Bukie” w dniu  12 listopada (wtorek) od  godziny  8.00  do godziny 20.00 wystąpi  przerwa w dostawie wody dla  odbiorców  w miejscowości Stale-Bukie. Odbiorcy wody zostaną indywidualnie powiadomieni o braku dostawy wody. Ewentualne niespodziewane potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych można zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10  Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi  Sp. z o.o. w Tarnobrzegu uprzejmie informują odbiorców wody wodociągu Miasta Tarnobrzeg, że w dniach od 12-18 listopada 2013 r. w godz. 23.00 - 7.00 w celach profilaktycznych przeprowadzone zostanie płukanie i czyszczenie wodą wodociągową przewodów wodociągowych metodą upustową z wykorzystaniem komór spustowych, hydrantów, węzłów wodomierzowych. Proces płukania prowadzony będzie w godzinach nocnych wg. harmonogramu. Za wynikłe utrudnienia odbiorców naszych usług serdecznie przepraszamy.

Do pobrania:  harmonogram_płukania_sieci

(C) 2010 - 2019 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies