• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

Komunikaty

Tarnobrzeskie Wodociągi  Sp. z o.o. w Tarnobrzegu uprzejmie informują odbiorców wody wodociągu Miasta Tarnobrzeg, że w dniach od 16-22 kwietnia 2013 r. w godz. 23.00 - 7.00 w celach profilaktycznych przeprowadzone zostanie płukanie i czyszczenie wodą wodociągową przewodów wodociągowych metodą upustową z wykorzystaniem komór spustowych, hydrantów, węzłów wodomierzowych. Proces płukania prowadzony będzie w godzinach nocnych wg. harmonogramu. Za wynikłe utrudnienia odbiorców naszych usług serdecznie przepraszamy.

Do pobrania:  harmonogram_płukania_sieci

Tarnobrzeskie Wodociągi informują, że dnia 8 stycznia br. z powodu awarii wodociągu, od godz. 8.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Konfederacji Dzikowskiej bloki nr 5 i 7 os. Dzików. Usunięcie awarii nastąpi około godz. 13.00. Mieszkańcom bloków spółka zapewnia zastępczy dowóz wody.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w Tarnobrzegu uprzejmie informuje odbiorców wody wodociągu Miasta Tarnobrzeg, że w dniach od 25 listopada 2012 r. do 1 grudnia 2012 r. w godz. 23.00 - 5.00 w celach profilaktycznych przeprowadzone zostanie płukanie i czyszczenie wodą wodociągową przewodów wodociągowych metodą upustową z wykorzystaniem komór spustowych, hydrantów, węzłów wodomierzowych. Proces płukania prowadzony będzie w godzinach nocnych wg harmonogramu. Za wynikłe utrudnienia odbiorców naszych usług serdecznie przepraszamy.

 

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z  przebudową węzła wodociągowego przy ulicy Sikorskiego w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności działania systemu zaopatrzenia w wodę północno - zachodniej części miasta Tarnobrzeg” w nocy z 4 na 5 października ( z czwartku na piątek ) od  godziny  22.00  do godziny 6.00  wystąpi  znacznie obniżone  ciśnienie wody  ( odczuwalne w budynkach od 1 piętra wzwyż ) dla odbiorców wody z Osiedli  Dzików  i  Podłęże. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10 

Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z  przekładką odcinka magistrali Ø400 mm, związaną z inwestycją pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez miasto Tarnobrzeg” w dniu 28 września od godziny 7.00 do godziny 19.00 nastąpi  przerwa w dostawie wody  dla odbiorców wody z ulicy Sienkiewicza od mostu na rz. Mokrzyszówce do granic miasta  oraz dla odbiorców z m. Stale, podłączonych do sieci wodociągowej Spółki.
Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10 

Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

(C) 2010 - 2018 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies