• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

Komunikaty

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku uszkodzeniem magistrali dn 300 mm spowodowanym wyjazdem  ciężkiego sprzętu z budowy budynku wielorodzinnego przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i 11 Listopada,  wstrzymana jest dostawa wody do budynków przy ulicy 11 Listopada, ulicy Kopernika numery 19, 21,23, 26 i 28 i Św. Barbary numery 21 i 23. Trwają roboty nad usunięciem uszkodzenia. Planowany czas wznowienia dostawy wody – godzina 15. Spółka zapewnia dowóz wody beczkowozami. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z realizacją zadania pt. „Poprawa działania i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę miasta Tarnobrzeg, zadanie nr 5, Modernizacja odcinka wodociągu stalowego Dn 150 zaopatrującego miejscowość Stale-Bukie” w dniu  12 listopada (wtorek) od  godziny  8.00  do godziny 20.00 wystąpi  przerwa w dostawie wody dla  odbiorców  w miejscowości Stale-Bukie. Odbiorcy wody zostaną indywidualnie powiadomieni o braku dostawy wody. Ewentualne niespodziewane potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych można zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10  Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi  Sp. z o.o. w Tarnobrzegu uprzejmie informują odbiorców wody wodociągu Miasta Tarnobrzeg, że w dniach od 12-18 listopada 2013 r. w godz. 23.00 - 7.00 w celach profilaktycznych przeprowadzone zostanie płukanie i czyszczenie wodą wodociągową przewodów wodociągowych metodą upustową z wykorzystaniem komór spustowych, hydrantów, węzłów wodomierzowych. Proces płukania prowadzony będzie w godzinach nocnych wg. harmonogramu. Za wynikłe utrudnienia odbiorców naszych usług serdecznie przepraszamy.

Do pobrania:  harmonogram_płukania_sieci

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z realizacją zadania pt. „Poprawa działania i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę miasta Tarnobrzeg, zadanie nr 2” od dnia  6 listopada ( środa ) od  godziny 8.00 do godziny 22.00 w dniu 7 listopada (czwartek)  wystąpi  przerwa w dostawie wody dla odbiorcy wody z ulicy św. Barbary  20. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10. 
Jest to już ostatnie wyłączenie dostawy wody związane z realizacją wymienionego na wstępie zadania. 
Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z realizacją zadania pt. „Poprawa działania i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę miasta Tarnobrzeg, zadanie nr 2” od dnia  25 października (piątek) od  godziny 8.00 do godziny 14.00 w dniu 26 października (sobota) wystąpi  przerwa w dostawie wody  dla części odbiorców wody z ulicy Kopernika nr 9, 11 i 13, Gazowej, Kurasia i Sienkiewicza.
Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10 
Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

(C) 2010 - 2019 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies