Komunikat dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu dotyczący jakości wody

18 czerwiec 2021

Tarnobrzeskie Wodociągi w odniesieniu do Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu z dnia 17.06.2021 r., znak: PSK.453.4.16.2021 dotyczącej braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu Tarnobrzeg, w budynku przy ul. M. Darowskiej 10 informują, że Spółka podjęła natychmiastowe kroki naprawcze.
1. Spółka poinformowała odbiorców o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Tarnobrzeg w budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 10.
2. W uzgodnieniu z dyrekcją budynku przy ul. Dąbrowskiej 10 została dostarczona placówce wymagana ilość wody butelkowanej przeznaczonej do bieżącego spożycia.
3. W dniu 17.06.2021 r. przeprowadzono dezynfekcje i płukanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 10.
4. W dniu 18.06.2021 akredytowane Laboratorium Spółki oraz Laboratorium SGS Polska, pobrało próbki  wody do kontroli. Tarnobrzeskie Wodociągi będą na bieżąco informować o działaniach naprawczych podejmowanych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 11.12.2017 r. poz.2294).

decyzja_komunikat_sp_nr_10.pdf