• FE IS RGB 1

   

   


   

  bip

Komunikaty

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje wszystkich odbiorców swoich usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, że do dnia 16 sierpnia br nastąpi zmiana wszystkich umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Zmiana podyktowana jest obowiązkiem wynikającym z art.4 ust.4 ustawy z 22.04.2005 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.nr 85 poz.729 z 2005 r.). Nowe umowy zostaną przesłane odbiorcom na ich adresy korespondencyjne.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w dniach od 4 do 10 marca 2007 roku w godzinach 23.00-5.00 odbędzie się płukanie sieci wodociągowej na terenie miasta Tarnobrzega.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu informuje, że w dniach 15-16 lutego 2008 roku w godzinach 17.00 - 22.00 będzie zastosowane zwiększone chlorowanie wody wodociągu miejskiego w ul. Kochanowskiego, 1 Maja, Jachowicza i Sokolej oraz płukanie tych odcinków sieci. Realizacja niniejszych prac ma na celu utrzymanie dobrej jakości wody w wodociągu.

W dniu 18.02.2008 r. poinformujemy Państwa o ewentualnych dalszych działaniach.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu, (skan).

Do pobrania:

komunikat_ppis_tarnobrzeg_28_02_2008.zip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu informuje, że w dniach 14-19 kwietnia 2008 r. w godz. 23.00-05.00 odbędzie się płukanie sieci wodociągowej przez spusty i hydranty. Harmonogram płukania:

 • 14 - poniedziałek - osiedla Stale, Mokrzyszów, Ocice;
 • 15 - wtorek - osiedla Serbinów, Bogdanówka, Piastów;
 • 16 - środa - osiedla Przywiśle, Młodych, Miechocin;
 • 17 - czwartek - osiedla Dzików, Wymysłów, Zakrzów;
 • 18 - piątek - osiedla Nadole, Siarkowiec, Stare Miasto;
 • 19 - sobota - osiedla Sobów, Wielowieś, Koćmierzów, Sielec.

W tych dniach może wystąpić zmniejszone ciśnienie wody w sieci.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

(C) 2010 - 2019 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies