• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

Komunikaty

Tarnobrzeskie Wodociągi  Sp. z o.o. uprzejmie informują odbiorców wody wodociągu Miasta Tarnobrzeg, że w dniach od 4 grudnia 2011 r. do 10 grudnia 2011 r. w godz. 23.00 - 5.00 w celach profilaktycznych przeprowadzone zostanie płukanie i czyszczenie wodą wodociągową przewodów wodociągowych metodą upustową z wykorzystaniem komór spustowych, hydrantów, węzłów wodomierzowych.
Proces płukania prowadzony będzie w godzinach nocnych wg. harmonogramu.
Za wynikłe utrudnienia odbiorców naszych usług serdecznie przepraszamy. 

tar_wod_harmonogram_płukanie_sieci_12_2011.pdf

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z modernizacją magistrali wodociągowej Ø 400 mm, związaną z inwestycją pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez miasto Tarnobrzeg – przebudowa odcinków sieci wodociągowej na ul. Sienkiewicza i ul. Sikorskiego” w dniu 29 listopada ( wtorek ) od godziny 7.00 do godziny 16.00  nastąpi  przerwa w dostawie wody   dla odbiorców z  ulicy Sienkiewicza parzyste numery od 26 do 64 oraz  ulic Chopina, Słonecznej, Konopnickiej i Broniewskiego.

Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10

Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje wszystkich odbiorców swoich usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, że do dnia 16 sierpnia br nastąpi zmiana wszystkich umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Zmiana podyktowana jest obowiązkiem wynikającym z art.4 ust.4 ustawy z 22.04.2005 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.nr 85 poz.729 z 2005 r.). Nowe umowy zostaną przesłane odbiorcom na ich adresy korespondencyjne.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w dniach od 4 do 10 marca 2007 roku w godzinach 23.00-5.00 odbędzie się płukanie sieci wodociągowej na terenie miasta Tarnobrzega.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu informuje, że w dniach 15-16 lutego 2008 roku w godzinach 17.00 - 22.00 będzie zastosowane zwiększone chlorowanie wody wodociągu miejskiego w ul. Kochanowskiego, 1 Maja, Jachowicza i Sokolej oraz płukanie tych odcinków sieci. Realizacja niniejszych prac ma na celu utrzymanie dobrej jakości wody w wodociągu.

W dniu 18.02.2008 r. poinformujemy Państwa o ewentualnych dalszych działaniach.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

(C) 2010 - 2020 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies