• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

Komunikaty

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. informuje, że w związku z zapadnięciami na nieczynnych przyłączach kanalizacji sanitarnej włączonych do kolektora ogólnospławnego dn 460/650 mm, które  zlokalizowane są w pasie drogowym ul. Kościuszki, w dniach 27-28.11.2017 r. od godz. 8.00 do godz. 15.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu  na dwukierunkowym odcinku ul. Kościuszki. Wyłączony z ruchu zostanie odcinek ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Szkolną do wjazdu do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika. W związku z powyższym  dojazd do budynków i instytucji  zlokalizowanych na przedmiotowym odcinku pasa drogowego ul. Kościuszki w dniach 27-28 listopada b.r. od godz. 8.00 do godz. 15.00 będzie nie możliwy.

Tarnobrzeskie Wodociągi  Sp. z o.o. w Tarnobrzegu uprzejmie informują odbiorców wody wodociągu Miasta Tarnobrzeg, że w dniach 25-30 listopada 2017 r. w godz. 8.00 - 14.00 w celach profilaktycznych przeprowadzone zostanie płukanie i czyszczenie wodą wodociągową przewodów wodociągowych metodą upustową wykorzystaniem komór spustowych, hydrantów, węzłów wodomierzowych. Proces płukania prowadzony będzie wg. harmonogramu. Za wynikłe utrudnienia odbiorców naszych usług serdecznie przepraszamy.

harmonogram_11_2017

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 19 października wystąpi przerwa w dostawie  wody do budynków przy  ul. Kochanowskiego 2, 4, 6, ul. 1 –go Maja 7, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera, Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Małego Księcia, Przedszkola Nr 2,  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Hotelu „Karolina”. W rejonie osiedla prowadzony jest dowóz wody dla potrzeb sanitarnych. Przewidywany czas usunięcia awarii przewidywany jest na godz. 15.00. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 19 września wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków przy  ul. Chrobaka, ul. Grzybowej, ul. Sportowej,ul. Chłopskiej,  ul. Strażackiej. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10. Przewidywany czas usunięcia awarii przewidywany jest na godz. 15.00. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków przy  ul. Chrobaka, ul. Grzybowej, ul. Sportowej, ul. Chłopskiej, ul. Strażackiej. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10. Przewidywany czas usunięcia awarii przewidywany jest na godz. 15.00. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

(C) 2010 - 2019 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies