• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

Taryfy

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków od 24 maja 2018 do 23 maja 2021 tj. na okres 3 lat.

decyzja.pdf

taryfy_2018-2021.pdf

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Tarnobrzeg od 1 marca 2017 do 28 lutego 2018 tj. na okres 1 roku.

taryfy_2017_woda_i_scieki_Tar-Wod.pdf

taryfy_2017_scieki_opadowe_i_roztopowe_Tar-Wod.pdf

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Tarnobrzeg od 1 marca 2016 do 28 lutego 2017 tj. na okres 1 roku.

tarnobrzeskie_wodociagi_taryfy_2016

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Tarnobrzeg od 1 marca 2015 do 29 lutego 2016 tj. na okres 1 roku.

tarnobrzeskie_wodociagi_taryfy_2015

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Tarnobrzeg od 1 marca 2014 do 28 lutego 2015 tj. na okres 1 roku.

tarnobrzeskie_wodociagi_taryfy_2014.pdf

(C) 2010 - 2020 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies