Drukuj

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Tarnobrzeg od 1 marca 2014 do 28 lutego 2015 tj. na okres 1 roku.

tarnobrzeskie_wodociagi_taryfy_2014.pdf