• FE IS RGB 1

   

   


   

  bip

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg od 1 marca 2009 do 28 lutego 2010. 

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/561/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu wprowadza na terenie miasta Tarnobrzeg następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r. tj. na okres 1 roku:

za dostawę wody:

 • opłata zmienna 3,34 zł netto / m3 + 7% VAT = 3,57 zł brutto / m3
 • opłata abonamentowa 5,77 zł netto /m-c/odbiorcę + 7% VAT = 6,17 zł brutto /m-c/odbiorcę

za odbiór ścieków:  

 • opłata zmienna 4,65 zł netto / m3 + 7% VAT = 4,98 zł brutto /m3
(C) 2010 - 2019 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies