• FE IS RGB 1

   

   


   

  bip

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg od 1 marca 2010 do 28 lutego 2011.

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/892/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 21 stycznia 2010 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu wprowadza na terenie miasta Tarnobrzeg następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r. tj. na okres 1 roku:

za dostawę wody:

 • cena 1 m3 dostarczanej wody 4,19 zł netto / m3 + 7% VAT = 4,48 zł brutto /m3
 • opłata abonamentowa 5,77 zł netto/m-c/odbiorcę + 7% VAT = 6,17 zł brutto /m-c/odbiorcę 

za odbiór ścieków:  

 • opłata zmienna 4,65 zł netto / m3 + 7% VAT = 4,98 zł brutto /m3

Informacja o zmianie w opłatach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg wynikających ze zmiany stawki VAT.

W związku ze zmianą stawki podatku VAT od dnia 1 stycznia 2011 roku z 7% na 8% ulegają zmianie ceny brutto dostarczanej przez Spółkę wody i odprowadzanych ścieków. Wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XLIV/892/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 21 stycznia 2010 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 28 lutego 2011 r. są następujące:

za dostawę wody:

 • opłata zmienna 4,19 zł netto / m3 + obowiązujący od 01.01.2011 r. 8% podatek VAT = 4,53 zł brutto /m3
 • opłata abonamentowa 5,77 zł netto/m-c/odbiorcę + obowiązujący od 01.01.2011 r. 8% podatek VAT = 6,23 zł brutto /m-c/odbiorcę

za odbiór ścieków:  

 • opłata zmienna 4,65 zł netto / m3 + obowiązujący od 01.01.2011 r. 8% podatek VAT = 5,02 zł brutto /m3

Zgodnie z Art. 16 Ustawy z dnia 26 listopada 2010 rpku o "Zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej" nie zachodzą podstawy do zmiany istniejących uchwał Rady Miasta Tarnobrzeg, dotyczących taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, a także odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.


Informacja o obowiązującej taryfie za zbiorowe odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni na terenie miasta Tarnobrzeg.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XLIV/893/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu wprowadza na terenie miasta Tarnobrzeg opłatę za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, obowiązującą od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r. tj. na okres 1 roku, w wysokości 0,21 zł za 1 m2 na miesiąc netto + obowiązujący podatek od towarów i usług ( VAT ).

(C) 2010 - 2019 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies