Drukuj

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków od 24 maja 2018 do 23 maja 2021 tj. na okres 3 lat.

decyzja.pdf

taryfy_2018-2021.pdf