• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

1. Wniosek o wydanie informacji o możliwości dostawy wody i odbioru ścieków dla potrzeb decyzji o warunkach zabudowy:

wniosek_o_zapewnienie_dostawy_tarnob-wodoc.pdf


2. Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

wniosek_warunki_techniczne_tarnob-wodoc.pdf


3. Wniosek o wydanie oświadczenia o zapewnieniu odbioru, wywozu i unieszkodliwieniu nieczystości płynnych

wniosek_nieczystości_płynne_tarnob-wodoc.pdf


4. Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej:

wniosek_zawarcie_umowy_przyłączeniowej_tarnob-wodoc.pdf


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2015 (aktualny)

Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

regulamin_dostarczania_wody_i_odprowadzania_sciekow_Tar-Wod_26_02_2015_cz1.pdf
regulamin_dostarczania_wody_i_odprowadzania_sciekow_Tar-Wod_26_02_2015_cz2.pdf


Uchwała Sądu Najwyższego określająca definicje przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego.

uchwala-sn.pdf


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2015

Uchwała Nr IV/26/2014 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

regulamin_dostarczania_wody_i_odprowadzania_sciekow_Tar-Wod_29_12_2014.pdf


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2013

Uchwała Nr XXXVI/491/2013 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

regulamin_dostarczania_wody_i_odprowadzania_sciekow_Tar-Wod_04_01_2013.pdf

Załączniki:

zal_nr_1_do_regulaminu_Tar-Wod.pdf - oświadczenie o odmowie dostawy wody i odbioru ścieków
zal_nr_2_do_regulaminu_Tar-Wod.pdf - informacja o możliwość dostawy wody i odbioru ścieków
zal_nr_3_do_regulaminu_Tar-Wod.pdf - warunki techn. podłączenia do sieci wod/kan.
zal_nr_4_do_regulaminu_Tar-Wod.pdf - warunki montażu wodomierzy w budynkach wielolokalowych
zal_nr_5_do_regulaminu_Tar-Wod.pdf - umowa przedwstępna
zal_nr_6_do_regulaminu_Tar-Wod.pdf - umowa przyłączeniowa
zal_nr_7_do_regulaminu_Tar-Wod.pdf - umowa w sprawie budowy sieci wod/kan

 

 

(C) 2010 - 2019 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies