Drukuj

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg od 1 marca 2009 do 28 lutego 2010. 

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/561/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu wprowadza na terenie miasta Tarnobrzeg następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r. tj. na okres 1 roku:

za dostawę wody:

za odbiór ścieków: