Drukuj

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg  od 1 marca 2011 do 29 lutego 2012.

Na podstawie Art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami ) Zarząd Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o. ogłasza, że od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 29 lutego 2012 r. tj. na okres 1 roku na terenie miasta Tarnobrzeg obowiązują następujące ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

za dostawę wody:

za odbiór ścieków:  

za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni: