• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

• Płukania sieci wodociągowych metodą hydrodynamiczną
• Czyszczenia sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i przemysłowej
• Projektowanie przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
• Kompleksowego wykonywania sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych
• Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
• Badania fizyko-chemiczne wody i wody do spożycia zwarte w zakresie akredytacji i zatwierdzonej decyzji PPIS (Certyfikat,
  zakres akredytacji Laboratorium, Badawczego AB 1452 i decyzja umieszczone na stronie internetowej Spółki)
• Badania mikrobiologiczne wody do spożycia
• Badania ścieków oczyszczonych i surowych zgodnie z zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1452

zlecenie_uslugi.doc

zlecenie_uslugi.pdf

 

(C) 2010 - 2020 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies