Czysta Woda dla Polski

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zostało laureatem jednej z głównych nagród w Konkursie o Statuetkę „Czysta Woda dla Polski”.

W dniu 26 maja 2009 r. w trakcie gali z okazji XVII Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2009 organizowanych przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Spółka otrzymała z rąk Ministra Środowiska nagrodę główną Statuetkę „Czysta Woda dla Polski” w kategorii – uzdatnianie wody.

Konkurs o Statuetkę „Czystej Wody dla Polski” organizowany był w kategoriach:

Organizatorem Konkursu była Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

Patronat merytoryczny sprawowali:

Patronat medialny sprawowały wydawnictwa branżowe :

 

nagr_1.jpg 
Prezes Antoni Sikoń (z prawej) otrzymuje statuetkę z rąk Stanisława Gawłowskiego
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska

nagr_2.jpg 
Prezes Antoni Sikoń w otoczeniu prof. Jerzego Gromca (z prawej) – przewodniczącego
Kapituły Konkursu i Stanisława Gawłowskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska

 


Do pobrania: