Przetargi PGK Tarnobrzeg - Fundusz Spójności 2006

Przetarg nieograniczony z dnia 2006-06-12 na: roboty budowlane i prace projektowe związane z realizacją „Programu gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu” 004/PL/16/C/PE/021 Zadanie nr 1 - „Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW Jeziórko i prace modernizacyjne w obrębie sieci wodociągowej”:


Przetarg nieograniczony z dnia 2006-07-14 na: roboty budowlane i prace projektowe związane z realizacją „Programu gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu” 004/PL/16/C/PE/021 Zadanie nr 3 - "Inwestycje w obrębie oczyszczalni ścieków oraz podłączenie do niej kanalizacji sanitarnej i deszczowej":


Przetarg nieograniczony z dnia 2006-11-13 na: roboty budowlane i prace projektowe związane z realizacją „Programu gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu” 004/PL/16/C/PE/021 Zadanie nr 1 - "Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW Jeziórko":