NFOŚiGW

nfosigw logo

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0153/16 dla Projektu pn. Gospodarka wodno-ściekowej w Tarnobrzegu – Etap II. Kwota całkowita Projektu 83 638 662,44 zł

Umowa nr 178/2017/Wn09/OW-Ok-ys/P o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowej w Tarnobrzegu – Etap II. Kwota pożyczki do wysokości 25 476 625 zł.

 

 

Załącznik: