Komunikaty

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje,  iż z uwagi na konieczności usunięcia awarii w dniu 27 sierpnia na wodociągu DN 300 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie osiedla Sobów  w godz. od 9.00-15.00. Możliwy spadek ciśnienia wody na osiedlu Wielowieś. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego 15 823 21 10 lub 15 823 22 95. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

ogloszenie Kurasia 9 11 sierpnia 2021

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. informuje, że w związku z budową obwodnicy Miasta Tarnobrzega w dniu  30 lipca ( piątek ) od godz. 800 do godz. 1300 wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków przy ul. Por. Sarny numery 22, 22A, 24, 26, 28, 28B, ul. Przyjaźni oraz ul. St. Orła. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10.
Za powstałe utrudnienia naszych odbiorców przepraszamy.

 

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Tarnobrzeskich Wodociągów uprzejmie informuje, że w dniach 22-24 lipca 2021 r. planowane jest kolejne odkomarzanie w mieście Tarnobrzeg!
Szczegółowy harmonogram odkomarzania poniżej:

  • noc 22/23 lipca - osiedla: Nagnajów, Jezioro Tarnobrzeskie, Mokrzyszów, Ocice, Miechocin, Przywiśle, tereny rekreacyjne przy os. Przywiśle, skarpa Wiślana, Siarkowiec, Wielopole, Stare Miasto, Park Dzikowski, ogrody działkowe (Miechocin, Kamionka (po prawej stronie obwodnicy) Mokrzyszów, Wymysłów, Zwierzyniec);
  • noc 23/24 lipca – osiedla: Serbinów, Piastów, Borów, Dzików, tereny rekreacyjne Przy Zalewie, Podłęże, Zakrzów, Sobów, Sielec, Wielowieś, ogrody działkowe (Nadole, Kamionka (od strony St.Orła), Związkowiec, Siarkopol).
    Każdego dnia akcja będzie się rozpoczynać po godzinie 20.00. Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o  produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w  Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Informujemy o szkodliwości przebywania w rozpylonej chmurze preparatów biobójczych. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez producenta nie ma obowiązku stosowania karencji dla owoców i warzyw, jednak zalecamy ich dokładne wymycie przed spożyciem.

Aby zapewnić optymalne warunki zastosowania chemicznych preparatów w akcjach odkomarzania, ważne jest aby spełnione były trzy podstawowe warunki:

  1. temperatura nie przekraczała 24°C podczas aplikacji ze względu na stabilność stosowanego preparatu.
  2. brak opadów w kolejnych 24 godzinach od wykonania zabiegu odkomarzania.
  3. minimalny wiatr, nieprzekraczający 5m/s.

Termin akcji, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, może ulec zmianie.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. informuje, że z uwagi na konieczność usunięcia  awarii sieci wodociągowej w dniu  21 lipca ( środa )   wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków:
1). Osiedle Sobów oraz ul. Sobowska w  Osiedlu Wielowieś. Odbiór wody butelkowanej przeznaczonej do celów spożywczych przy skrzyżowaniu ul. Bema i ul.  Szlacheckiej na przystanku autobusowym o godz. 1000, 1200, 1400.   
2). ul. Sandomierska, ul. Dominikańska, cześć ul. Szerokiej. Odbiór wody butelkowanej przeznaczonej do celów spożywczych koło I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu o godz. 1000, 1200. Przewidywany czas usunięcia awarii do godz. 1500. Za powstałe utrudnienia naszych odbiorców przepraszamy.