Komunikaty

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż wskutek budowy sieci wodociągowej w dniu 25 listopada 2020 r. (środa) w godzinach od 8.00 do godz. 14.00 wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków przy ul. Warszawskiej (Osiedle Sielec), ul. Sieleckiej, ul. Dąbrowa. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10.  Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 27 października 2020 r.
w godzinach od 11.00 do godz. 14.00 wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków na Osiedlu Sobów.
Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10.  Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że w chwili obecnej nie ma żadnych dowodów na przeżycie koronawirusa SARS-Cov-2 w wodzie przeznaczonej do spożycia. WHO potwierdza, że systemy wodociągowe nie są środowiskiem, w którym może rozprzestrzeniać się koronawirus. Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody, takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Wirusy te, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych, piaskowo-antracytowych i (lub) węglowych. Woda Produkowana przez Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. spełnia wszelkie parametry jakościowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Dyrektywach Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jednocześnie informujemy, iż technologia produkcji wody pitnej, jej uzdatnianie oraz dezynfekcja stosowane w spólce pozwala na unieszkodliwianie bakterii oraz wirusów chorobotwórczych.Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest również na bieżąco monitorowana na każdym etapie jej produkcji oraz dystrybucji przez wewnętrzne akredytowane laboratorium oraz zewnętrzne jednostki kontrolujące tj. Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/WHO-woda-pitna-wodociagi-koronawirus-COVID-19-8399.html

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że w związku z budową odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Długosza w dniach 29 września – 30 października 2020r. nastąpi całkowite zamknięcie pasa drogowego ul. Długosza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Budowlanych. Bliższe informacje można uzyskać u Kierownika Wydziału Sieci Wodociągowo - Kanalizacyjnej Pana Waldemara Polek pod nr tel. 602 681 628.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku z budową odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Długosza informuje, że w dniach 24-28 września 2020r. nastąpi całkowite zamknięcie pasa drogowego ul. Długosza na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do posesji Długosza 4a. Dojazd dla mieszkańców ulicy Długosza możliwy będzie od ulicy Budowlanych. Bliższe informacje można uzyskać u Kierownika Wydziału Sieci Wodociągowo - Kanalizacyjnej Pana Waldemara Polka pod nr tel. 602 681 628. Za utrudnienia przepraszamy.