Komunikaty

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu informuje, że w dniach 08-14 marca 2009 r. w godz. 23.00-05.00 odbędzie się płukanie sieci wodociągowej na terenie miasta Tarnobrzega.

Płukania sieci wodociągowej odbywać się będą w godzinach nocnych, gdyż minimalizują niewygody naszych klientów.

Za powyzsze utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, ze w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi na głównych sieciach wodociągowych magistralnych i rozdzielczych w ramach Projektu Funduszu Spójności dla miasta Tarnobrzeg konieczne będą okresowe wyłączenia w dostawie wody do odbiorców.

Informujemy, że w związku z powyższym nastąpi całkowita przerwa w dostawie wody do miasta od godziny 21.00 dnia 17.04.2009 r. do godziny 8.00 dnia 18.04.2009 r.

Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy. Ewentualne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie: 

  • numer telefonu pogotowia wodociągowego (0-15) 823 21 10.

Do pobrania:

komunikat w formacie (pdf) - pgk_tarnobrzeg_kom_2009_03_31

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu uprzejmie informuje , że  w związku z włączeniem do systemu sieci wodociągowej nowobudowanego w ramach Kontarktu 01/1 Projektu Funduszu Spójności odcinka sieci wodociągowej ø225 przy ulicy Marii Dąbrowskiej nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków wielorodzinnychnr 14,16,22,24,26,31 i 33 przy ulicy M.Dąbrowskiej od godziny 21.00 dnia 05.06.2009 r. do godziny 5.00 dnia 06.06.2009 r.

Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.
Ewentualne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego (0-15) 823 21 10 

Do pobrania:

zawiadomienie w formacie (pdf) - pgk_tarnobrzeg_zaw_2009_06_03

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informują odbiorców wody z wodociągu Miasta Tarnobrzeg, że w dniach od 12 marca 2011r. do 18 marca 2011 r. w godz. od 23.00 do 5.00 w celach profilaktycznych, przeprowadzone zostanie płukanie i czyszczenie wodą wodociągową przewodów wodociągowych metodą upustową z wykorzystaniem komór spustowych, hydrantów i węzłów wodomierzowych. Proces płukania prowadzony będzie w godzinach nocnych według przyjętego harmonogramu. Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy odbiorców naszych usług.

17/18.03.2011 r.
godz. 2300-500

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją wodociągu w rejonie budowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza – Szpitalna – al. Niepodległości, w piątek (20 maja) o godzinie 22.00 nastąpi całkowita przerwa w dostawie wody dla osiedla Przywiśle i budynku wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 11.00. Woda z kranów popłynie znów w sobotę (21 maja), około godziny 5.00 rano.

Pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego 15 823 - 21 - 10.

Za utrudnienia naszych odbiorców przepraszamy.