Komunikaty

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż  z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 8 września 2020 r. wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków na Osiedlu Sobów od ulicy Szlacheckiej w stronę Osiedla Wielowieś  oraz na Osiedlu Wielowieś - ulica Sobowska, Zaciszna, Zagórze, Górki.  Czas usunięcia awarii przewidziany jest na godz.  15.00. W rejonie awarii prowadzony będzie dowóz wody do potrzeb sanitarnych. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10.  Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 14 lipca 2020 r. w godzinach od 11.00 do godz. 15.00 wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków przy ulicy Edukacji, Handlowej, Kawalerskiej, Zarowie, Zatorze, Przyrzecznej Kalinowej. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10.  Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 10 lipca 2020 r. wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków na Osiedlu Piastów. Czas usunięcia awarii przewidziany jest na godz. 15.00. W rejonie awarii prowadzony będzie dowóz wody do potrzeb sanitarnych.  Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10.  Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że bezpośrednia obsługa Klientów od dnia 29.06.2020r. w Biurze Obsługi odbywa się z ograniczeniami. W pomieszczeniu może znajdować się 1 osoba.Wchodząc do budynku spółki należy zdezynfekować ręce lub nałożyć rękawiczki ochronne. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości 1,5 m od rozmówcy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 29 czerwca 2020 r. wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków  przy ulicy Zwierzynieckiej 25, 27, 33, 35 39, 41. Czas usunięcia awarii przewidziany jest na godz. 13.00. W rejonie awarii prowadzony będzie dowóz wody do potrzeb sanitarnych.  Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10.  Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.