Komunikaty

Tarnobrzeskie Wodociągi sp. z o.o.  informuje, że w godzinach nocnych tj. od godziny 1.00  dnia 12 grudnia nastąpi całkowita przerwa w dostawie wody do miasta. Przywrócenie dostawy wody do miasta nastąpi około godziny 5.00 rano 12 grudnia, a stabilizacja parametrów (ciśnienie) nastąpi do godziny 5.30 .

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 15 listopada 2019 r. wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Handlowej, Edukacji, Kościelnej, Zarowie, Przytorze. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego 15 823 21 10. Czas usunięcia awarii przewidywany jest na godz. 13.00. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.  w Tarnobrzegu uprzejmie informują odbiorców wody  wodociągu Miasta Tarnobrzeg, że w dniach od 15 listopada 2019 r. do dnia 16 listopada  2019 r. w godz. 23.00 - 7.00 w celach profilaktycznych  przeprowadzone zostanie płukanie i czyszczenie wodą  wodociągową  przewodów wodociągowych metodą upustową z wykorzystaniem  komór spustowych, hydrantów, węzłów  wodomierzowych. Proces płukania prowadzony będzie wg harmonogramu. Za wynikłe utrudnienia odbiorców naszych usług serdecznie  przepraszamy.

HARMONOGRAM-listopad-2019

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 22 października 2019 r. wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków na Osiedlu Piastów.  Czas usunięcia awarii przewidziany jest na godz. 18.00. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10.  Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 15 października 2019 r.  w godz. od 8.00 do 15.00  wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków przy  ulicy Zwierzynieckiej Nr 20 oraz od Nr 25 do 73 (numery nieparzyste). W rejonie awarii  prowadzony będzie dowóz wody przeznaczonej do potrzeb sanitarnych. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.