Komunikaty


Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 10 października 2019 r.  wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków przy ul.  11 – go Listopada nr 1, 15. Czas usunięcia awarii przewidywany jest na godz. 17.00. W rejonie awarii prowadzony będzie dowóz wody. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że z uwagi na  konieczność włączenia do sieci wodociągowej w rejonie Alei Niepodległości, inwestycji pod nazwą: „Sieć wodociągowa dla potrzeb MOSiR” w środę 31 lipca  od  godziny 2300 do godziny 600 w czwartek 1 sierpnia wystąpi przerwa w dostawie wody dla prawie całego Osiedla Przywiśle. Wody nie będzie w Alei Niepodległości, na placu Tysiąclecia i ulicach: Skalna Góra, Wianek, Waryńskiego, Kosmonautów, Narutowicza i 1 Maja nr od 8 do 14 a także na ulicy Mickiewicza nr 34, 36 i 40. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10.
Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Sienkiewicza oraz ul. Dominikańskiej w dniu 7 czerwca (piątek)  w godzinach nocnych od godz. 22.00 do godz. 3.00 (sobota) wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków przy ul. Sienkiewicza od Nr 4 do Nr 30 oraz ul. Grota Roweckiego Nr 2,4,6. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 9 maja 2019 r. (czwartek) wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków  przy ulicy Kopernika 20, 24 oraz ulicy św. Barbary 11, 13, 15, 17. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wodydla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10.  Czas usunięcia awarii przewidziany jest na godz. 16.00. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 26 marca 2019 r. wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków  przy ulicy Piętaka, Grobla, Warszawskiej, Odwet Jędrusie, Długiej oraz Osiedla Koćmierzów. W rejonie awarii prowadzony jest dowóz wody dla potrzeb sanitarnych. Czas usunięcia awarii przewidziany jest na godz. 20.00. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.