Komunikaty

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że z uwagi na  konieczność zakończenia modernizacji węzła wodociągowego u zbiegu ulic Warszawskiej i Sobowskiej na Osiedlu Wielowieś,  w piątek  8 lutego od  godziny  900 do  godziny 1800 wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków przy ulicy Sobowskiej i ulicy Warszawskiej od nr 276 do 302 (numery parzyste) w Wielowsi  oraz do budynków przy ulicy Szlacheckiej, Młynarskiej, Dąbie i ul. Bema od skrętu na Furmany w Sobowie. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że z uwagi na  konieczność usunięcia awarii na magistrali dn 300 mm, u zbiegu ulic Warszawskiej i Sobowskiej na Osiedlu Wielowieś,  w czwartek  31 stycznia  od  godziny  900 do  godziny 2100 wystąpi  przerwa w dostawie  wody do całego Osiedla Wielowieś, a na Osiedlu Sobów do budynków przy ulicy Szlacheckiej i ul. Bema od skrzyżowania z ulicą Handlową. W rejonie awarii przy kościele w Wielowsi zostanie podstawiony beczkowów z wodą do potrzeb sanitarntych. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody  należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 18 stycznia 2019 r. od godz. 11.00 do 14.00 wystąpi przerwa w dostawie  wody do budynków przy ul. Wyspiańskiego 21, 23 – Pawilon 3 i 4 oraz przy ul. Dekutowskiego 24. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 7 stycznia 2019 r.  wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków przy ul.  Konfederacji Dzikowskiej 3, 5, 6 – 18, Szkoły Podstawowej Nr  9 im. Jana Pawła II, Stacji Paliw Lotos,  Restauracji McDonald ’s. Czas usunięcia awarii przewidywany jest na godz. 13.00.Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 14 grudnia 2018 r. wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków przy ulicy Wyspiańskiego 21, 23.  Czas usunięcia awarii przewidywany jest na godz. 13.00. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.