Komunikaty

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 29 listopada 2018 r. w godz. od 10.00 do 15.00 wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynków przy  ulicy Dąbrowskiej 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka. W rejonie awarii od godz. 12.00 zostanie uruchomiony dowóz wody dla potrzeb sanitarnych. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. uprzejmie informują, że w związku z uszkodzeniem przez Wykonawcę modernizacji u. Wyszyńskiego w dniu dzisiejszym wodociągu Ø200 mm w ul. Wyszyńskiego wystąpi przerwa w dostawie wody w godz. 8.00-13.00. Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy. Został uruchomiony dowóz wody do celów sanitarno-porządkowych.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 13 września 2018 r. wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynku przy ulicy Wyspiańskiego 20. W rejonie awarii prowadzony jest dowóz wody dla potrzeb sanitarnych.  Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10. Czas usunięcia awarii przewidziany jest na godz. 13.00. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 11 września 2018 r. wystąpi  przerwa w dostawie  wody do budynku przy ulicy Mickiewicza 11 a, Przychodni Specjalistycznej przy ul. Mickiewicza 34 oraz do budynku przy ul. Wyspiańskiego 2. Czas usunięcia awarii przewidziany jest na godz. 13.00. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10.  Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z budową odcinka sieci wodociągowej w ulicy Ceglanej i w ulicy Zbożowej w dniu 30 sierpnia (czwartek) od godziny 10.00 do godziny 13.00 wystąpi  przerwa w dostawie  wody do wszystkich budynków przy ul. Ceglanej, Plac Ludowy, Wędkarskiej, Niskiej, Ojca Węgla, Jędrala oraz budynków przy ul. Przemysłowej numery 1 – 57 i 2 – 18. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego 15 823 21 10. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.