Skip to main content

Regulamin


 dokonanie odbioru technicznego


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2020 (aktualny)

Uchwała Nr XXV/278/2020 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Tarnobrzeg

regulamin_dostarczania_wody_i_odprowadzania_sciekow_26_02_2020.pdf


 

 

 

ARCHIWUM

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2015

Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

regulamin_dostarczania_wody_i_odprowadzania_sciekow_Tar-Wod_26_02_2015_cz1.pdf
regulamin_dostarczania_wody_i_odprowadzania_sciekow_Tar-Wod_26_02_2015_cz2.pdf


Uchwała Sądu Najwyższego określająca definicje przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego.

uchwala-sn.pdf


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2015

Uchwała Nr IV/26/2014 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

regulamin_dostarczania_wody_i_odprowadzania_sciekow_Tar-Wod_29_12_2014.pdf


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2013

Uchwała Nr XXXVI/491/2013 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

regulamin_dostarczania_wody_i_odprowadzania_sciekow_Tar-Wod_04_01_2013.pdf

Załączniki:

zal_nr_1_do_regulaminu_Tar-Wod.pdf - oświadczenie o odmowie dostawy wody i odbioru ścieków
zal_nr_2_do_regulaminu_Tar-Wod.pdf - informacja o możliwość dostawy wody i odbioru ścieków
zal_nr_3_do_regulaminu_Tar-Wod.pdf - warunki techn. podłączenia do sieci wod/kan.
zal_nr_4_do_regulaminu_Tar-Wod.pdf - warunki montażu wodomierzy w budynkach wielolokalowych
zal_nr_5_do_regulaminu_Tar-Wod.pdf - umowa przedwstępna
zal_nr_6_do_regulaminu_Tar-Wod.pdf - umowa przyłączeniowa
zal_nr_7_do_regulaminu_Tar-Wod.pdf - umowa w sprawie budowy sieci wod/kan