Skip to main content

Akredytacja


Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. Laboratorium Wody i Ścieków od 2013 roku posiada kompetencje potwierdzone Certyfikatem Akredytacji PCA Nr AB 1452.


Certyfikat akredytacji wydany przez niezależną, uprawnioną instytucję jest formalnym uznaniem kompetencji naszego Laboratorium do wykonywania badań zawartych w zakresie akredytacji i potwierdzeniem, że Laboratorium działa zgodnie z zasadami Systemu Zarządzania.


Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Laboratorium Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. decyzją wydaną przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego upoważnione jest do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dokumenty akredytacyjne:
- Certyfikat AB 1452
Zakres_akredytacji_AB_1452

 

Szczegółowe informacje o Podmiocie

 

 

 

ab1452

Akredytacji udzielono dnia:

27.08.2013 r.

 

 

 Nazwa organizacji:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.,
ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg

 Nazwa laboratorium:

Laboratorium Wody i Ścieków
Stale, ul. prof. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg

Pracownia Badania Wody
Stale, ul. prof. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg
Pracownia Badania Ścieków
ul. Podwale 3, 39-400 Tarnobrzeg

 Kierownik:

 Telefon:

Ewa Hoszowska

+ 48 15 823 21 93 wew. 12

   

Dziedziny badań:

Badania chemiczne wody i pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi. Badania właściwości fizycznych i pobieranie wody do spożycia przez ludzi.

Badania chemiczne ścieków i pobieranie próbek ścieków. Badania właściwości fizycznych ścieków.

 

Certyfikat AB 1452