Skip to main content

Czysta Woda dla Polski


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zostało laureatem jednej z głównych nagród w Konkursie o Statuetkę „Czysta Woda dla Polski”.

W dniu 26 maja 2009 r. w trakcie gali z okazji XVII Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2009 organizowanych przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Spółka otrzymała z rąk Ministra Środowiska nagrodę główną Statuetkę „Czysta Woda dla Polski” w kategorii – uzdatnianie wody.

Konkurs o Statuetkę „Czystej Wody dla Polski” organizowany był w kategoriach:

 • uzdatnianie wody,
 • oczyszczanie ścieków komunalnych,
 • oczyszczanie wód przemysłowych,
 • ochrona wód.

Organizatorem Konkursu była Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

Patronat merytoryczny sprawowali:

 • Ministerstwo Środowiska,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Polska Izba Ekologii,
 • Związek Miast Polskich.

Patronat medialny sprawowały wydawnictwa branżowe :

 • Ekologia Przemysłowa,
 • Forum Eksploatatora,
 • Gaz Woda i Technika Sanitarna,
 • Ochrona Środowiska,
 • Wodociągi Polskie.

 

 
Prezes Antoni Sikoń (z prawej) otrzymuje statuetkę z rąk Stanisława Gawłowskiego
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska

 
Prezes Antoni Sikoń w otoczeniu prof. Jerzego Gromca (z prawej) – przewodniczącego
Kapituły Konkursu i Stanisława Gawłowskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska

 


Do pobrania: