Skip to main content

Przetargi PGK Tarnobrzeg - Fundusz Spójności 2005


Przetarg nieograniczony z dnia 2005-04-18 na: usługa sporządzenia dokumentacji przetargowej na wykonanie roboty budowlanej w ramach Projektu Funduszu Spójności


Przetarg nieograniczony z dnia 2005-08-22 na: usługa związana z realizacją „Programu gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu” 004/PL/16/C/PE/021 Zadanie nr 4 – "Nadzór nad wdrażaniem Projektu"


Przetarg nieograniczony z dnia 2005-10-31 na: roboty budowlane związane z realizacją „Programu gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu” 004/PL/16/C/PE/021 Zadanie nr 2 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”